Zuid Kennemerland

Zuid-Kennemerland bereikbaar door samenwerking

De bereikbaarheid van de regio staat onder druk. Het autobezit is de afgelopen decennia sterk toegenomen. Net buiten de regio is er veel bijgebouwd, zonder dat de wegen of het openbaar vervoer naar evenredigheid zijn aangepast.

Elke gemeente in Zuid-Kennemerland probeert al langer een bijdrage te leveren aan een betere bereikbaarheid. Verkeersproblemen houden echter niet op bij de gemeentegrens. Daarom is meer nodig om tot echte antwoorden te komen. Samenwerking is onontbeerlijk. Haarlem, Bloemendaal, Haarlemmerliede & Spaarnwoude, Heemstede, Zandvoort en de Kamer van Koophandel hebben de handen ineengeslagen. Op deze site informeren wij u graag hoe wij dit doen.

Haarlem Heemstede Spaarnwoude Bloemendaal Zandvoort

Haarlem Met meer dan 150 duizend inwoners is Haarlem de grootste gemeente in Zuid-Kennemerland. De stad heeft een regionale centrumfunctie en is daarmee bij vrijwel alle knelpuntprojecten betrokken.